Gravearbejde på Stamvejen maj 2023


TDC og kommunen graver pt. fiberkabler ned i Stamvejen. Dette er sat i gang uden forudgående dialog med bestyrelsen. Vi har anmodet både kommunen og TDC om yderligere informationer om dels arbejdets omfang og varighed, dels om vi kan benytte disse kabler med andre fibernet-udbydere, da vi som præsenteret på generalforsamlingen i år har fået tilbud fra en anden udbyder, som så meget fordelagtigt ud (med forslag om at lægge det sammen med et evt. kommende fjernvarmeprojekt). (9. maj).

Opdatering 10. maj:

Kommunen har givet opgravningstilladelse til Nordkysten for bore – og gravearbejde i stamvejen som er kommunal, men det er også dem der har givet tilladelse til delvis opgravning og underboring i vores private stikveje og andre arealer. Dette er nødvendigt hvor der skal opsættes kabelskabe for senere tilslutning til de enkelte matrikler og krydsning af stamvej og sideveje. Generelt skal entreprenøren holde sig fra vores private veje, men nogle steder kan det ikke undgås at der også arbejdes lidt i vores veje, idet der er mange store sten i området og gamle fundamenter m.v. i jorden der hvor det oprindelige fjernvarmeanlæg var placeret m.v.

Gassehaven har IKKE hermed bundet os til at få leveret fiber gennem TDC, vi står frit stillet når TDC er færdige og har opsat alle antenneskabe og foretaget retableringer over det hele.

Kontakt teknisk udvalg, hvis noget ikke er retableret som det skal være. Teknisk udvalg deltager også i en overlevering med entreprenøren, når han er færdig med det hele.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Genveje