Medlemmer af bestyrelsen m.fl.

Bestyrelse, suppleanter og revisorer vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår i lige år og 2 medlemmer afgår i ulige år.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Suppleanter og revisorer vælges for 1 år ad gangen.

Kontakt bestyrelsen på grundejerforeningen_gassehaven@forening.dk eller kontakt de enkelte udvalg direkte per telefon (grundet gentagne fishing-forsøg har vi ikke længere private emails på hjemmesiden)

Navn GH Funktion/område Telefon E-mail
Bestyrelse:
Franciska Unger 55 Forkvinde 51 93 53 83 grundejerforeningen_gassehaven@forening.dk
Anders Westenholz 104 Grønt-, teknisk- og  lokalplan 45 93 85 60 grundejerforeningen_gassehaven@forening.dk
Henning Saabøll 115 Teknisk udvalg 40 54 46 98 grundejerforeningen_gassehaven@forening.dk
Kim Bentzen 114 Næstformand og grønt udvalg 23 45 83 95 grundejerforeningen_gassehaven@forening.dk
Amalie Lyngbo Hjort 18 Aktivitetsudvalg 29 86 48 90 grundejerforeningen_gassehaven@forening.dk
Suppleanter:
Christine Kølskov 9 Aktivitetsudvalg grundejerforeningen_gassehaven@forening.dk
Josefine Stürup 34 Aktivitetsudvalg grundejerforeningen_gassehaven@forening.dk
Revisorer:
Anne Marie Ussing 59
Frank Møbjerg 29
Kasserer:
Ulla Wessel-Larsen 23 Kasserer 40 50 11 55 kasserer.gassehaven@gmail.com
Genveje