Lokalplan 100

Rudersdal kommunes (tidligere Søllerød) Lokalplan 100 gælder for boligområdet Gassehaven.

Det er lokalplanens formål at sikre, at bebyggelsens arkitektoniske værdier bevares, og at muliggøre mindre til- og ombygninger til de eksisterende rækkehuse under hensyn til, at områdets karakter og udseende fastholdes.

Lokalplanen er vedtaget af Søllerød Kommunalbestyrelse den 28. november 1990.

Lokalplanen skal ubetinget overholdes.

Sammen med Deklarationen vedrørende Gassehaven  fra 1969 udgør Lokalplan 100 det regelsæt, der regulerer alle væsentlige forhold i bebyggelsen.

Om- og tilbygninger kræver byggetilladelse fra Rudersdal Kommune. Henvendelse herom skal ske til kommunens byplanområde.

I visse tilfælde, f.eks. ved ombygning af carport, skal der ske anmeldelse til kommunen. Også her kan man finde yderligere oplysninger på kommunens hjemmeside.

I tvivlstilfælde bør grundejerforeningens bestyrelse kontaktes.

Link til Lokalplan 100.

Dispensationer

Der foreligger dispensation fra lokalplanen til:

  • Opførelse af skorsten i glashuset
  • Tilbygning til gasfyr
  • Undladelse af undervinduer i den nyeste del af bebyggelsen

Læs mere her

Genveje