Dispensationer fra Lokalplan 100

Nedenfor findes en oversigt over alle dispensationer givet fra 1990-2021.

Skorsten i glashuset

Der foreligger dispensation af 4. juli 2001 med tilladelse til at opføre en skorsten i klimarummet op gennem glastaget ca. 10 cm. fra mur i skel, og op af 2. eller 3. tagås, således at inddækningspladen støder op mod eksisterende glasfuge over ås.

Der må fortsat kun opføres én skorsten på hver bolig, og der skal søges om godkendelse om fremsendes tegning i hvert enkelt tilfælde.

Projektbeskrivelse og ansøgningsskema kan ses nedenfor.

Tilbygning til gasfyr
I forbindelse med etablering af individuel gasopvarmning i husene, fik de grundejere, som ønskede det, dispensation til opførelse af en tilbygning til gasfyret.

Der foreligger ingen generel dispensation til opførelse af en sådan tilbygning, så den enkelte grundejer, må i givet fald søge kommunen om dispensation hertil, hvis en tilsvarende bygning ønskes opført nu.

Tegning over tilbygningen kan ses nedenfor.

Undladelse af undervinduer i den nyeste del af bebyggelsen

Der foreligger dispensation af 11. september 1997 til at undlade undervinduer ved isættelse af vinduer som følge af inddragelse af depotet, jf. Lokalplan 100, §§ 7.27 og 7.28.

Dispensationen kan ses nedenfor.

Retningslinjer for glastage per juni 2021

Godkendelse / dispensation til nye retningslinjer for glastage givet den 29/6 2021.

Retningslinjerne kan ses nedenfor.

Genveje