Fester på fællesarealerne

Der vedtages følgende regler for fester på fællesarealerne:

  • Telte kan opsættes tidligst sidste hverdag inden weekend, og nedtages senest efterfølgende hverdag
  • Der må ikke køres på de grønne fællesarealer, da det ødelægger plænerne
  • Ved skader på græs eller anden bevoksning, indestår ejeren for bekostning af reparation udført ved foreningens gartner
  • Affald mv. fjernes senest den efterfølgende dag
  • Musik i telte skal ophøre ved midnat
  • Der henstilles til at alle berørte naboer orienteres i god tid
  • Bord-bænke skal sættes på plads efter brug

Genveje