Om- og tilbygninger

Om- og tilbygninger af huse og carporte må kun finde sted i henhold til Lokalplan 100.

Lokalplanen beskriver de muligheder, der er for ændringer for hver af de tre hustyper, som findes i Gassehaven. Det drejer sig bl.a. om:

  • Opsætning af skorstene
  • Ekstra vinduer
  • Lukning og tilbygning af carporte
  • Tilbygning til huse

Overvejer du ændringer, er det vigtigt, at du sikrer dig, at ændringerne er i overensstemmelse med lokalplanen, inden arbejdet påbegyndes. Vær også opmærksom på at indhente byggetilladelser fra kommunen.

Lokalplanen skal ubetinget overholdes i alle forhold, hvor der ændres på det oprindelige.

Genveje