Fællesskure i GH 3 og GH 6

Grundejerforeningen råder over to carporte/skure, der er beliggende på hver sin side af stamvejen (nr. 3 og 6), ved indkørslen til Gassehaven.

Den ene carport (nr. 6) anvendes dels til fælles aktiviteter, dels til opbevaring af fælles materialer som bord-bænkesæt, pærer til gadelamper, juletræskæder, restlager af gamle tagsten mv. Carporten med borde og bænke er aflåst med kodelås, og ‘bestyrelsesrummet’ med pærer mv. er aflåst med nøgle, som kan lånes af bestyrelsens medlemmer.

Den anden carport (nr. 3) er indrettet med bordtennis, dart, kroket, stigegolf mv., som kan bruges af alle foreningens medlemmer. Koden til låsen er delt per email og oplyses ved henvendelse til bestyrelsen.

Bord-bænkesæt til børn og voksne (biergarten-stil) og bordtennisskuret kan reserveres til private arrangementer ved at skrive husnummer, dato og tidsrum på den opsatte tavle i skuret, dog ikke på dage med sociale arrangementer i foreningens regi.

Genveje