Have- og husholdningsaffald mv.

Haveaffald

Kommunen afhenter haveaffald (grønne spande) hver mandag i perioden 1. april – 30. november, såfremt man har tilsluttet sig ordningen hos kommunen.

Du kan læse mere om haveaffaldsordningen her.

Haveaffald kan endvidere afleveres på kommunens genbrugsplads Containerhaven, Rundforbivej 174, Nærum.

Det er ikke tilladt at placere eller skille sig af med haveaffald – eller andet affald iøvrigt – på fællesarealerne, herunder på stier og i slugter. Henlagt affald vil uden yderligere varsel blive fjernet for den respektive beboers regning.

Husholdningsaffald og genbrug

Husholdningsaffald afhentes pt. hver tirsdag, mens de øvrige kategorier afhentes på forskellige ugedage og med forskelllig frekvens.

Du kan læse mere om kommunens regler og årsplan for dagrenovation her. Man kan tilmelde sig sms-service for de forskellige affalds/genbrugskategorier.

Affaldsbeholdere må ikke være synligt fra vejen uden for de dage, hvor de er sat frem til tømning.

Hvis affaldsbeholderne placeres i skuret og skal hentes herfra af renovationen, skal en række krav overholdes omkring frihøjde, lys, trin mv. Ved renovationens rundering i 2022 fandt de at ingen skure i Gassehaven overholdt disse krav, primært fordi den bærende bjælke i skurene sidder for lavt til at den krævede frihøjde kan opnås.

Storskrald o.a.

Storskrald afhentes nogle gange om året og kræver tilmelding og korrekt mærkning. Det kan også afleveres på kommunens genbrugsplads Containerhaven, Rundforbivej 174, Nærum.

Læs mere om kommunens genbrugspladser her.

Genveje