Have- og husholdningsaffald mv.

Haveaffald

Kommunen afhenter haveaffald (grønne spande) hver mandag i perioden 1. april – 30. november, såfremt man har tilsluttet sig ordningen hos kommunen.

Du kan læse mere om haveaffaldsordningen her.

Haveaffald kan endvidere afleveres på kommunens genbrugsplads Containerhaven, Rundforbivej 174, Nærum.

Det er ikke tilladt at placere eller skille sig af med haveaffald – eller andet affald iøvrigt – på fællesarealerne, herunder på stier og i slugter. Henlagt affald vil uden yderligere varsel blive fjernet for den respektive beboers regning.

Husholdningsaffald

Husholdningsaffald afhentes hver tirsdag.

Du kan læse mere om kommunens regler for dagrenovation her.

Affaldsstativet må ikke være synligt fra vejen.

Hvis affaldsstativet placeres i skuret, skal der være installeret lys i skuret. Lyset må ikke tilsluttes gadebelysningen (lampen på carporten ud mod vejen), men skal tilsluttes den enkelte ejendoms ledningsnet.

Storskrald o.a.

Storskrald, flasker, aviser o.m.a. kan afleveres på kommunens genbrugsplads Containerhaven, Rundforbivej 174, Nærum.

Læs mere om kommunens genbrugspladser her.

Genveje