Kloakker

Gassehavens kloakker ligger dybt, og derfor er der sjældent problemer med tilstopning af kloakrørene.

Derimod har der været flere tilfælde af brud på kloakledningerne.

Observeres der rotter, er der næsten der næsten altid tale om brud på kloaksystemet et eller andet sted. Observeres der rotter på ejendommen, skal det omgående anmeldes til Rudersdal Kommune. Se yderligere her.

Hovedreglen er, at det er ejeren af kloakken, der skal sørge for vedligeholdelse og bekoste eventuelle reparationer.

Bebyggelsens hovedkloak, der stort set løber midt i stikvejene, vedligeholdes af Rudersdal Forsyning.

Reglerne siger, at brønde og kloakstikledninger, der er beliggende indenfor matrikelgrænsen, er den enkelte grundejers ansvar, dog er stikledningen offentlig indtil max. 2 m inde på grunden.

På de fleste ejendomme i Gassehaven er der en brønd i carporten. Hvis forkanten af denne brønd ligger mindre end 2 meter fra skel, er stikledningen til brønden altså Rudersdal Forsynings ansvar.

Alle regnvandsbrøndene (ristene ligger ved kantstenene) er Grundejerforeningens ansvar.

Alle tagrendernes nedløb og rørene herunder er beboernes ansvar.

Gassehavens kloaksystem kan ses i nedensttående plan. Endvidere vises nogle typiske eksempler på tilslutninger til hovedkloakken (det er eksemplet på side 3 nederst, der er mest relevant for Gassehaven).

Gassehavens kloaksystem (74.1 Kb)
Eksempler på tilslutninger til hovedkloakken (0.3 Mb)

Genveje