Vedligehold af have og fortove mv.

Det påhviler den enkelte beboer at vedligeholde hække mod fælles arealer og mellem haverne samt bedet mellem vejtræerne ud for hver enkelt indgang. En oversigt over hvilke arealer, der vedligeholdes af hhv. ejer og gartner findes her:

Vejledning om vedligehold Gassehavens hække stier mv

Beboerne opfordres til at holde egne buske og træer beskåret så tilpas, at man frit kan passere på fortove og fællesarealer, og de ikke er til gene for naboerne, og således at der opnås et generelt velholdt udseende af Gassehaven. Beplantning mod passager må max. gå 15 cm. ud fra stakit/mur, og max. 10 cm. ud på fortove.

Vedbend, der vokser op ad gavlen holdes ved 40 cm eller 180 cm af gartneren, hvis beboeren ønsker det. Fuger skal vedligeholdes af beboeren.

For visse områder af beplantningen foreligger tinglyste bestemmelser, jf. Haveplan af 16. april 1969. For øvrige områder er der i 1973 udarbejdet notat vedr. have- og planteforhold, som fortsat er gældende, eksempelvis omkring hvilke sorter, hække skal bestå af.

Haveplan af 16. april 1969 (0.4 Mb)
Notat vedr. have og planteforhold af 11. juli 1973 (0.8 Mb)

Fortove

Det påhviler den enkelte beboer at holde fortove skal rene og fri for sne, is, sten, grene osv., hvis man bor på et hjørne, gælder dette også fortov langs gavlen. Det er også hver enkelt beboers ansvar at feje løse sten fra egen carport tilbage, hvis de ryger ud på fortov eller kørebane, da de er til fare for især fodgængere og cyklister.

Gartneren passer de små bede i fortovene, men er det en meget tør sommerperiode skal beboerne vande ildtorn og evt. nyplantede træer med vandingspose, da de ellers går ud.

Gartneren fejer blade på stikvejene hvert år efter løvfald.

Genveje