Vedligehold af have og fortove mv.

Det påhviler den enkelte beboer at vedligeholde hække mod fælles arealer og mellem haverne samt bedet mellem vejtræerne ud for hver enkelt indgang.

Beboerne opfordres til at holde egne buske og træer beskåret så tilpas, at man frit kan passere på fortove og fællesarealer, og de ikke er til gene for naboerne, og således at der opnås et generelt velholdt udseende af Gassehaven.

Vedbend, der vokser op ad gavlen skæres ned i hegnshøjde af gartneren, hvis beboeren ønsker det. Fuger skal vedligeholdes af beboeren.

For visse områder af beplantningen foreligger tinglyste bestemmelser, jf. Haveplan af 16. april 1969. For øvrige områder er der i 1973 udarbejdet notat vedr. have- og planteforhold, som fortsat er gældende, Jf

Nedenstående skitse viser i store træk, hvad gartneren vedligeholder, og hvad den enkelte grundejer selv vedligeholder, fsv. arealer grænsende op til fællesarealer.

Haveplan af 16. april 1969 (0.4 Mb)
Notat vedr. have og planteforhold af 11. juli 1973 (0.8 Mb)

Nedenstående skitse viser i store træk, hvad gartneren vedligeholder, og hvad den enkelte grundejer selv vedligeholder, fsv. arealer grænsende op til fællesarealer. BEMÆRK: skitsen er ved at blive opdateret, da bedene mellem vejtræer foran egen parcel nu vedligeholdes af gartneren (jf. generalforsamling 2017).

Se skitse og forklaring i stort format her (0.4 Mb)

Genveje