Referater

I henhold til vedtægterne skal der udarbejdes referat (beretning) over det passerede på generalforsamlingen. Referatet skal udsendes til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Ligeledes i henhold til vedtægterne skal der udarbejdes referater (protokol) over det passerede på bestyrelsens møder. Der forligger ikke vedtægtsmæssige bestemmelser om, at disse referater skal udsendes til medlemmerne, men det har gennem alle årene været kutyme, at bestyrelsen udsender referater fra bestyrelsesmøderne.

Referater fra såvel generalforsamling og bestyrelsesmøder publiceres på hjemmesiden.

Genveje