Tilmelding til mail-information fra Grundejerforeningen

Kommunikationen fra grundejerforeningen (bestyrelse m.fl.) til beboerne i Gassehaven sker elektronisk, vial mail og Gassehavens hjemmeside.
Dette omfatter indkaldelse mv. til generalforsamlinger, udsendelse af referater fra bestyrelsesmøder, invitationer til arrangementer, opkrævning af kontingent og andet.
Det er derfor vigtigt, at mailing-listen hele tiden er ajour.
Er du ny beboer eller har du ændret mail-adresse i forhold til det tidligere oplyste, bedes du udfylde og sende nedenstående formular således:

Kontaktperson:  Navn(e) på beboer(ne)

Adresse:  Nummeret på GH (bor du/I til leje anfør da venligst “lejer” efter nummeret)
E-mail:  E-mailadressen på den beboer, som skal modtage mailen

Såfremt flere i husstanden ønsker informationen tilsendt, udfyldes og sendes formularen på ny med disse oplysninger.

Kontakperson
Adresse
Genveje