Huse og carporte

Ifølge Deklarationen og Lokalplanen må der ikke foretages ændringer af den eksisterende bebyggelses karakter og udseende bortset fra de ændringer, som er godkendt i lokalplanen.

Dette gælder også farver på træværk, tegl, fuger, tagrender og nedløbsrør mv.

Da det efterhånden er en del år siden Gassehaven blev bygget, er det ikke altid længere muligt at købe de oprindelige materialer. Gennem tiden er der derfor fastlagt andet materialevalg og farvekoder, hvor de oprindelige ikke længere findes, men således at bebyggelsens karakter og udseende bevares. Ændringer i forhold til det oprindelige skal godkendes af kommunen.

Når du vedligeholder din ejendom, er det derfor vigtigt, at du benytter de materialer og farvekoder, som er angivet her på hjemmesiden.

Der er ikke tilsvarende krav til den indvendige ændringer/vedligeholdelse.

Genveje