Glastage

Ved udskiftning af glastage, skal man følge de retningslinjer/ dispensation, der er givet i 2021, se under dispensationer her.

Tegl

Ved udskiftning af tage skal anvendes følgende slags tegl, eller tegl identiske med disse:

1) Gule tegl fra Falkenloewe Teglværk

eller

2) Gule tegl fra Dantegl (Mounier gammel dansk)

2024 tilføjelse: En beboer har brugt tegl fra Randers Tegl, som også matcher Gassehavens tegl-profil. Vi forsøger at få oplyst det præcise produktnavn.

Mindre reparation af gamle tage

Grundejerforeningen har et mindre lager af tagsten til de gamle tage i fællesskuret. Hvis du har brug for nogle enkelte teglsten til udskiftning, kan et medlem af bestyrelsen kontaktes. Foreningen modtager også gerne overskydende tegl, men kun i god stand og kun efter aftale.

Tagtrin til skorstensfejer

Det blev i 2009 besluttet at foretage et fælles indkøb af specielt indfarvede tagtrin fra Nexø Tagtrin til alle huse med skorsten i tegltaget. Tagtrin er ikke medtaget i lokalplanen, men er et krav for at foretage den lovpligtige skorstensfejning. Ved udskiftning af taget anbefales det at nedtage de eksisterende tagtrin og genanvende disse, da de har den korrekte farve, der gør at de falder mest muligt i ét med teglenes farve. Ellers kan de købes med indfarvning hos f.eks. Nexø Tagtrin.

Fugemørtel

Ved reparation af fuger på husene skal anvendes Bakkemørtel 6,6% (vådmørtel) i kornstørrelse 0-4.
Fugen skal udføres som 5 mm tilbageliggende i forhold til murstenenes overflade.

Genveje