Medlemmer af bestyrelsen m.fl.

Bestyrelse, suppleanter og revisorer vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår i lige år og 2 medlemmer afgår i ulige år.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Suppleanter og revisorer vælges for 1 år ad gangen.

Kontakt bestyrelsen på grundejerforeningen_gassehaven@forening.dk eller kontakt de enkelte udvalg direkte:

Navn GH Funktion/område Telefon E-mail
Bestyrelse:
Franciska Unger 55 Formand 51 93 53 83 franciska.unger@gmail.com
Anders Westenholz 104 Grønt-, teknisk- og  arkitekt/lokalplanudvalg 45 93 85 60 anders@westenholz.com
Henning Saabøll 115 Teknisk udvalg 40 54 46 98 henning@saaboell.com
Kim Bentzen 114 Næstformand og grønt udvalg 23 45 83 95 kimbentzen@mail.dk
Amalie Lyngbo Hjort 18 Aktivitetsudvalg 29 86 48 90 amalie@beofilm.dk
Suppleanter:
Sven Nodland Madsen (udtrådt) 100
Tobias Hjort (orlov) 65
Revisorer:
opdateres
Frank Møbjerg 29
Kasserer:
Ulla Wessel-Larsen 23 Kasserer 40 50 11 55 ulla.wessel@gmail.com
Genveje