Nyt om hjertestarteren i Gassehaven

Nu er hjertestarteren monteret og fungerer. Den hænger på sydsiden af foreningens skur nord for stamvejen. Meget synlig.

Da hjertestarteren gerne hurtig skal kunne gøre gavn sker der nu følgende:

 1. Alle foreningens medlemmer får hermed en kort introduktion.
 2. Opfordring til at melde sig som hjerteløbere.
 3. De første førstehjælpskurser.
 4. Den løbende vedligeholdelse af hjertestarteren.
  Ad. 1. Kort introduktion til hjertestarteren.
  Læg mærke til hvor hjertestarteren hænger. Din husstand kan mod forventning få brug for den. Den hænger i et opvarmet uaflåset skab med lys i. Skulle uheldet være ude, inden du har været på førstehjælpskursus, og du er alene med den hjertestop-ramte, skal du ikke løbe efter hjertestarteren. Det aller vigtigste er, at du starter hjertemassagen så hurtigt som muligt og ringer 112. Da det kan være meget stressfyldt både at have fokus på patienten og skulle finde ud af at ringe op og tale i telefon om hvem man er, hvor man er og hvad der er hændt, så kan man installere en 112 alarm-app. Benytter du den, kan alarmcentralen se, hvor du ringer fra og afsende ambulancen straks. Følg ellers det instruktionsblad, som er vedhæftet denne mail (udskriv det eventuelt, så du har det liggende). Er I flere personer til stede, så få en til hurtigt at hente hjertestarteren. Nogle i bebyggelsen har meldt sig som hjerteløbere. De vil blive alarmeret, når
  du har kaldt 112, så hvis nogen af dem er i området, vil de hurtigt komme med hjertestarteren.
  Ad.2. Meld dig som hjerteløber
  Flere i bebyggelsen har meldt sig som hjerteløbere, men vi vil meget gerne have flere til at melde sig. Mange af os er jo ofte på arbejde eller borte i kortere eller længere tid. Derfor opfordrer vi dig til at overveje, om du også vil melde dig som hjerteløber. Er du interesseret så læs videre her:
  Som hjerteløber skal du have en mobiltelefon, således at du kan modtage opkald fra 112, hvis der er behov for din hjælp. Alle der har meldt sig som hjerteløbere ,og som opholder sig i nærheden af den adresse som p.g.a. et hjertestop har rekvireret 112, bliver alarmeret. Alarm-centralen 112 får dit telefonnummer, når du registrerer dig som hjerteløber i Trygfondens app kaldet Trygfondens Hjerteløber. Beslutter du dig for at gøre det, vil vi meget gerne have, at du sender en mail senest d. 27. februar med navn og telefonnummer til anders@westenholz.com . Så vil vi kontakte dig og tilbyde dig at deltage i et af de 2 første førstehjælpskurser, vi planlægger at afholde i april i Brillernes fælleshus.
  Ad.3. Førstehjælpskurser
  Hjertestarter-gruppen planlægger i første omgang at gennemføre 2 førstehjælpskurser i primo og medio april. Kurserne afholdes af Hjerteforeningen i Brillernes fælleshus. De forventes at vare 1-2-timer. De begynder kl. 19.30. Maksimum 15 deltagere pr. kursus. Deltagelse er gratis.
  Vi vil lade de personer som har meldt sig som hjerteløbere få første prioritet til kurserne, men er der ledige pladser, vil alle andre fra bebyggelsen også kunne deltage. Datoerne for kurserne vil blive oplyst senest til generalforsamlingen, hvor der også vil blive mulighed for at tilkendegive interessen for at deltage i førstehjælpskurser. På den baggrund vil vi gennemføre flere kurser.
  Ad.4. Vedligeholdelse af hjertestarteren
  Vi foreslår at der på generalforsamlingen kommer 2 punkter på dagsordenen:
 5. Valg af 4 personer til et Hjertestarter-udvalg under bestyrelsen, som får til opgave løbende at kontrollere at hjertestarterens automatisk kontrol viser, at den fungere, og hvis den har været i brug, så sikre at firmaet levere en erstatning og opdatere vores, når den returneres fra hospitalet. De 4 personer forventes alle at bo meget tæt på hjertestarteren. Hjertestarter-gruppen vil komme med forslag til 4 personer som ønsker at påtage sig arbejdet.
 6. At der på generalforsamlingen under et særligt punkt gives en kort orientering af Hjertestarter-gruppen om hjertestarteren og organiseringen omkring den, samt tilkendegivelser om deltagelse i førstehjælpskurser.

Hilsen
Hjertestarter-gruppen
Cecilia, Stig, Henrik og Anders

Instruktion ved hjertestop (1.8 Mb)

Genveje