Carporte

Grundejerforeningen råder over to carporte, der er beliggende på hver sin side af stamvejen (nr. 3 og 6), ved indkørslen til Gassehaven.

Den ene carport (nr. 6) anvendes til opbevaring af fælles materialer så som stiger, juletræskæder, restlager af gamle tagsten mv. Carporten er aflåst.

Den anden carport (nr. 3) udlejes p.t. for to år ad gangen til medlemmer af foreningen.

Tilbud om leje af carporten udsendes hvert andet år (ulige år) i maj, således at interesserede medlemmer kan afgive tilbud.

Carporten udlejes til højestbydende.

Genveje